finsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Nakupování - Oblečení

Nakupování - Smlouvání