maďarsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Avez-vous ___ ?
Van ______?
Otázka ohledně specifické věci
Où puis-je trouver ___ ?
Hol találom a ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Combien ça coûte ?
Mennyibe kerül?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Otázka ohledně levnějších produktech
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Je regarde, c'est tout.
Csak nézelődök.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Je le prends.
Megveszem.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Je peux payer par carte ?
Lehet kártyával fizetni?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Megkaphatnám a számlát?
Slouží k vyžádání účtenky
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Slouží k zeptání na tašku
Je voudrais échanger cet article.
Vissza szeretném ezt cserélni.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Felpróbálhatnám ezt?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Où sont les cabines d'essayage ?
Hol van a próbafülke?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Vous l'avez en ___ ?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S ?
...S-es?
Velikost oblečení
... M ?
M-es?
Velikost oblečení
... L ?
L-es?
Velikost oblečení
... XL ?
XL-es?
Velikost oblečení
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Van ez a cipő ______ méretben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
C'est trop petit.
Túl kicsi.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
C'est trop grand.
Túl nagy.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ça me va bien ?
Jól áll?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Adok _[összeg]_ ezért.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
C'est beaucoup trop cher !
Ez túl drága!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Akkor nem érdekel.
Slouží k vyjádření nezájmu
Alors je vais aller voir ailleurs.
Akkor átmegyek máshova.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Je ne peux pas me le permettre.
Ezt nem engedhetem meg!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí