korejsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Avez-vous ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
Où puis-je trouver ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Combien ça coûte ?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Otázka ohledně levnějších produktech
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Je regarde, c'est tout.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Je le prends.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Je peux payer par carte ?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Slouží k vyžádání účtenky
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání na tašku
Je voudrais échanger cet article.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Où sont les cabines d'essayage ?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Vous l'avez en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S ?
Velikost oblečení
... M ?
Velikost oblečení
... L ?
Velikost oblečení
... XL ?
Velikost oblečení
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
C'est trop petit.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
C'est trop grand.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ça me va bien ?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
C'est beaucoup trop cher !
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Slouží k vyjádření nezájmu
Alors je vais aller voir ailleurs.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Je ne peux pas me le permettre.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí