japonsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Avez-vous ___ ?
___を持っていますか?
Otázka ohledně specifické věci
Où puis-je trouver ___ ?
___はどこで探せますか?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Combien ça coûte ?
これはいくらですか?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
もっと値段が低いものはありませんか?
Otázka ohledně levnějších produktech
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
開店/閉店時間はいつですか?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Je regarde, c'est tout.
見てるだけです
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Je le prends.
買います
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Je peux payer par carte ?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
レシートをください
Slouží k vyžádání účtenky
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
袋をください
Slouží k zeptání na tašku
Je voudrais échanger cet article.
これを返却したいです
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
これを試着してもいいですか?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Où sont les cabines d'essayage ?
試着室はどこですか?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Vous l'avez en ___ ?
この服の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S ?
... S?
Velikost oblečení
... M ?
... M?
Velikost oblečení
... L ?
... L?
Velikost oblečení
... XL ?
... XL?
Velikost oblečení
Vous avez ces chaussures en ___ ?
この靴の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
C'est trop petit.
小さすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
C'est trop grand.
大きすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ça me va bien ?
この服は私に似合っていますか?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
_[値段]_で買います
Používá se pro naznačení počáteční ceny
C'est beaucoup trop cher !
それは値段が高すぎる!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
[値段]_が最後のオファーだ!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Alors je ne suis pas intéressé(e).
私は興味がありません
Slouží k vyjádření nezájmu
Alors je vais aller voir ailleurs.
どこか他のところに行きます
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Je ne peux pas me le permettre.
払えません!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí