anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Avez-vous ___ ?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
Où puis-je trouver ___ ?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Combien ça coûte ?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Je regarde, c'est tout.
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Je le prends.
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Je peux payer par carte ?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
Je voudrais échanger cet article.
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Où sont les cabines d'essayage ?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Vous l'avez en ___ ?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S ?
... small?
Velikost oblečení
... M ?
... medium?
Velikost oblečení
... L ?
... large?
Velikost oblečení
... XL ?
... extra large?
Velikost oblečení
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
C'est trop petit.
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
C'est trop grand.
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ça me va bien ?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
C'est beaucoup trop cher !
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Alors je vais aller voir ailleurs.
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Je ne peux pas me le permettre.
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí