esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Onko teillä ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Mistä löydän ___?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Paljonko tämä maksaa?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Onko teillä mitään edullisempaa?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Mihin aikaan avaatte / suljette?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Katselen vain.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Ostan sen.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Voinko maksaa luottokortilla?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Saisinko kuitin, kiitos?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Saisinko kassin, kiitos?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Haluaisin palauttaa tämän.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Voisinko sovittaa tätä?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Mistä löydän sovituskopit?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Onko teillä tätä___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...S-kokona?
...malgranda?
Velikost oblečení
M-kokona?
...meza?
Velikost oblečení
L-kokona?
...granda?
Velikost oblečení
XL-kokona?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Onko näitä kenkiä kokona ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Se on liian pieni.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Se on liian iso.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Annan tästä [määrä].
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Se on aivan liian kallis!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Sitten menen jonnekin muualle.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Minulla ei ole varaa siihen!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta otan sen.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí