turecky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
__in var mı?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Nereden __ bulabilirim?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Bu ne kadar?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Daha düşük fiyatlı bir şey var mı?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Ne zaman açıyorsunuz/kapatıyorsunuz?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sadece bakıyorum.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Onu alıcam.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kredi kartıyla ödeyebilir miyim?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Fiş alabilir miyim lütfen?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Bir poşet alabilir miyim lütfen?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Bunu geri vermek istiyorum.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Bunu üstümde deniyebilir miyim lütfen?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Soyunma odaları nerede?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Bundan __da var mı?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
.. küçük?
Velikost oblečení
...meza?
... orta?
Velikost oblečení
...granda?
... geniş?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... extra geniş?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Bu ayakkabılardan __ bedende var mı?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
O çok küçük.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
O çok büyük.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Bu bende güzel duruyor mu?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Bunun için size _[miktar]_ vereceğim.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Bu çok pahalı!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Bunu başka bir yerde _[miktar]_e gördüm.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[miktar]_ benim son teklifim!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
O zaman ilgilenmiyorum.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
O zaman başka bir yere gideceğim.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Ona param yetmez!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Bu alabileceğimin gerçekten çok üzerinde ama onu alıcam.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí