švédsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Har ni ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Var kan jag hitta ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Hur mycket kostar den/det här?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Har ni något billigare?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Vilken tid öppnar/stänger ni?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jag tittar bara.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Jag köper den/det.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan jag betala med kreditkort?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kan jag få kvittot, tack?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kan jag få en kasse, tack?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Jag skulle vilja lämna tillbaka den/det här.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan jag prova den här/det här/de här, tack?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Var är provrummet?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Har ni den här i ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... small?
Velikost oblečení
...meza?
... medium?
Velikost oblečení
...granda?
... large?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... extra large?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Har ni de här skorna i storlek ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Den/De är för liten/små.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Den/De är för stor/a.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Passar jag i den/det/de här?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Jag ger dig _[summa]_ för den här.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Det är alldeles för dyrt!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Jag såg den här för _[summa]_ på ett annat ställe.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[summa]_ är mitt slutgiltiga bud!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Då är jag inte längre intresserad.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Då går jag någon annanstans.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Jag har inte råd med det!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Det är mer än jag egentligen har råd med men jag tar den/det/de.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí