rumunsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Aveți ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Unde aș putea găsi ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Cât costă asta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Aveți altceva mai ieftin?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
La ce oră deschideți/închideți?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Mă uit doar.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Rămân acestea.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Pot să plătesc cu cardul?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Aș dori să returnez acest produs.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Pot să o probez, vă rog?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Unde sunt cabinele de probă?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Aveți acest model mărimea ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... S?
Velikost oblečení
...meza?
... M?
Velikost oblečení
...granda?
... L?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... XL ?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Este prea mic.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Este prea mare.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Îmi vine bine?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Vă dau _[valoare]_ pentru asta.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Este mult prea scump!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Atunci nu sunt interesat(ă).
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Atunci o să merg în altă parte.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Nu îmi permit.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí