nizozemsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Heeft u ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Hoeveel kost het?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Heeft u iets goedkopers?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Hoe laat opent/sluit u?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ik kijk even rond.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Ik wil het graag kopen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan ik met een creditcard betalen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mag ik de bon?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mag ik een tasje?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ik wil dit graag retourneren.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kan ik dit passen alstublieft?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Waar zijn de kleedkamers?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Heeft u deze in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... small?
Velikost oblečení
...meza?
... medium?
Velikost oblečení
...granda?
... large?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... extra large?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Het is te klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Het is te groot.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Staat dit me goed?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Dat is veel te duur!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Dan hoeft het niet.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Dan ga ik ergens anders heen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Dat kan ik niet betalen!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí