německy | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Haben Sie ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Wo kann ich ___ finden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Wieviel kostet das?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Ich schaue mich nur um.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Ich werde es kaufen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Haben Sie das auch in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... S?
Velikost oblečení
...meza?
... M?
Velikost oblečení
...granda?
... L?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... XL
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Es ist zu klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Es ist zu groß.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Steht mir das?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Das ist viel zu teuer!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Dann bin ich nicht interessiert.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Dann werde ich woanders hingehen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Das kann ich mir nicht leisten!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí