maďarsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Van ______?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Hol találom a ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Mennyibe kerül?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Csak nézelődök.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Megveszem.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Lehet kártyával fizetni?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Megkaphatnám a számlát?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Vissza szeretném ezt cserélni.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Felpróbálhatnám ezt?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Hol van a próbafülke?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
...S-es?
Velikost oblečení
...meza?
M-es?
Velikost oblečení
...granda?
L-es?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
XL-es?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Van ez a cipő ______ méretben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Túl kicsi.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Túl nagy.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Jól áll?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Adok _[összeg]_ ezért.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Ez túl drága!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Akkor nem érdekel.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Akkor átmegyek máshova.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Ezt nem engedhetem meg!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí