korejsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
Velikost oblečení
...meza?
Velikost oblečení
...granda?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí