japonsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
___を持っていますか?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
___はどこで探せますか?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
これはいくらですか?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
もっと値段が低いものはありませんか?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
開店/閉店時間はいつですか?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
見てるだけです
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
買います
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
クレジットカードで払ってもいいですか?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
レシートをください
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
袋をください
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
これを返却したいです
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
これを試着してもいいですか?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
試着室はどこですか?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
この服の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... S?
Velikost oblečení
...meza?
... M?
Velikost oblečení
...granda?
... L?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... XL?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
この靴の___サイズはありますか?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
小さすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
大きすぎます
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
この服は私に似合っていますか?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
_[値段]_で買います
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
それは値段が高すぎる!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
_[値段]_の価格で他の店で売られているのを見つけました
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
[値段]_が最後のオファーだ!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
私は興味がありません
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
どこか他のところに行きます
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
払えません!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
私が払える金額を超えているけれども、買います。
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí