italsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Avete ____?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Dove posso trovare ____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Quanto costa questo?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Avete qualcosa di meno costoso?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
A che ora aprite/chiudete?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Sto dando un'occhiata.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Accettate carta di credito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Mi può fare lo scontrino?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Mi può dare una borsa?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Vorrei restituire questo.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Posso provarlo?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Dove sono i camerini di prova?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Avete la taglia ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... small?
Velikost oblečení
...meza?
... media?
Velikost oblečení
...granda?
... large?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... extra large?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
E' troppo piccolo.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
E' troppo grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Come mi sta?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Ti do ____ per questo.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Costa troppo!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Allora non sono interessato.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Allora andrò da un'altra parte.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Non posso permettermelo!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí