finsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Onko teillä ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Mistä löydän ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Paljonko tämä maksaa?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Onko teillä mitään edullisempaa?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Mihin aikaan avaatte / suljette?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Katselen vain.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Ostan sen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Voinko maksaa luottokortilla?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Saisinko kuitin, kiitos?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Saisinko kassin, kiitos?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Haluaisin palauttaa tämän.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Voisinko sovittaa tätä?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Mistä löydän sovituskopit?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Onko teillä tätä___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
...S-kokona?
Velikost oblečení
...meza?
M-kokona?
Velikost oblečení
...granda?
L-kokona?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
XL-kokona?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Onko näitä kenkiä kokona ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Se on liian pieni.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Se on liian iso.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Näyttääkö tämä hyvältä päälläni?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Annan tästä [määrä].
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Se on aivan liian kallis!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Näin tämän _[määrä]_ hintaan muualla.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[määrä]_ on viimeinen tarjoukseni!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Siinä tapauksessa en ole kiinnostunut.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Sitten menen jonnekin muualle.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Minulla ei ole varaa siihen!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Se on enemmän kuin mihin minulla olisi varaa, mutta otan sen.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí