dánsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
Har du ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
Hvor kan jeg finde ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
Hvor meget koster dette?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Har du noget der er mindre dyrt?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
Hvornår åbner/lukker I?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Jeg kigger bare.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
Jeg vil gerne købe det.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Kan jeg betale med kreditkort?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Kan jeg få kvitteringen, tak?
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Kan jeg få en pose, tak?
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Jeg vil gerne returnere dette.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Må jeg prøve denne, tak?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
Hvor er prøverummene?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Har du denne i ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
... small?
Velikost oblečení
...meza?
... medium?
Velikost oblečení
...granda?
... large?
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... extra large?
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Har du disse sko i størrelse ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
Den er for lille.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
Den er for stor.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Ser denne her godt ud på mig?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
Det er alt for dyrt!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
_[beløb]_ er mit endelige bud!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
Så er jeg ikke interesseret.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
Så går jeg et andet sted hen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
Jeg har ikke råd til det!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí