arabsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Ĉu vi havas ___?
هل لديكم____؟
Otázka ohledně specifické věci
Kie mi povas trovi ___?
أين يمكنني إيجاد______؟
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kiom estas tio?
كم سعر هذا؟
Otázka ohledně ceny specifické věci
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Otázka ohledně levnějších produktech
Kiam vi malfermas/fermas?
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Otázka ohledně času otevření/zavření
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
أنا أتفرج وحسب
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Mi aĉetos ĝin.
سأشتريه.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
Slouží k vyžádání účtenky
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Slouží k zeptání na tašku
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
أود إعادة هذا.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kie estas la vestaroj?
أين هي غرف التبديل؟
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
هل لديكم هذا بقياس_____؟
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
...malgranda?
...صغير؟
Velikost oblečení
...meza?
.... متوسط؟
Velikost oblečení
...granda?
... كبير؟
Velikost oblečení
...ekstragranda?
... كبير جدا؟
Velikost oblečení
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Ĝi estas tro malgranda.
إنه صغير جدا.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Ĝi estas tro granda.
إنه كبير جدا.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
هل يبدو هذا جيدا علي؟
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Tiu estas tro kara
هذا غال جدا!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tiam mi ne interesas.
إذا أنا غير مهتم.
Slouží k vyjádření nezájmu
Mi iros aliloken.
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Mi ne povas pagi ĝin!
لا يمكنني دفع هذا السعر!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí