esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Har du ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Hvor kan jeg finde ___?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Hvor meget koster dette?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Har du noget der er mindre dyrt?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Hvornår åbner/lukker I?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jeg kigger bare.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Jeg vil gerne købe det.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kan jeg betale med kreditkort?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kan jeg få kvitteringen, tak?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Kan jeg få en pose, tak?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Jeg vil gerne returnere dette.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Må jeg prøve denne, tak?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Hvor er prøverummene?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Har du denne i ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
...malgranda?
Velikost oblečení
... medium?
...meza?
Velikost oblečení
... large?
...granda?
Velikost oblečení
... extra large?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Har du disse sko i størrelse ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Den er for lille.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Den er for stor.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ser denne her godt ud på mig?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Det er alt for dyrt!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[beløb]_ er mit endelige bud!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Så er jeg ikke interesseret.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Så går jeg et andet sted hen.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Jeg har ikke råd til det!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí