česky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Har du ___?
Máte ___?
Otázka ohledně specifické věci
Hvor kan jeg finde ___?
Kde můžu najít ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Hvor meget koster dette?
Kolik to stojí?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Har du noget der er mindre dyrt?
Máte něco, co je levnější?
Otázka ohledně levnějších produktech
Hvornår åbner/lukker I?
Kdy otvíráte/zavíráte?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jeg kigger bare.
Jenom se koukám.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Jeg vil gerne købe det.
Koupím si to.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Kan jeg betale med kreditkort?
Můžu platit kreditní kartou?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Kan jeg få kvitteringen, tak?
Mohu mít účtenku, prosím?
Slouží k vyžádání účtenky
Kan jeg få en pose, tak?
Mohu dostat tašku, prosím?
Slouží k zeptání na tašku
Jeg vil gerne returnere dette.
Chtěla bych tohle vrátit.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Må jeg prøve denne, tak?
Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Hvor er prøverummene?
Kde jsou kabinky?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Har du denne i ___?
Máte tohle v ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... S?
Velikost oblečení
... medium?
... M?
Velikost oblečení
... large?
... L?
Velikost oblečení
... extra large?
... XL
Velikost oblečení
Har du disse sko i størrelse ___?
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Den er for lille.
Je to příliš malé.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Den er for stor.
Je to příliš velké.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Ser denne her godt ud på mig?
Vypadá to na mě dobře?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Jeg vil give dig_[beløb]_ for denne.
Dám ti za to _[částka]_
Používá se pro naznačení počáteční ceny
Det er alt for dyrt!
To je příliš drahé!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Jeg så denne til _[beløb]_ et andet sted.
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[beløb]_ er mit endelige bud!
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Så er jeg ikke interesseret.
Tak nemám zájem.
Slouží k vyjádření nezájmu
Så går jeg et andet sted hen.
Tak půjdu někam jinam.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Jeg har ikke råd til det!
Nemůžu si to dovolit!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
Det er mere end jeg har råd til men jeg tager den.
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí