španělsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

您有___?(nín yǒu ___?)
¿Tiene____ ?
Otázka ohledně specifické věci
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
¿En dónde puedo encontrar____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
多少钱?(duōshǎo qián?)
¿Cuánto cuesta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
¿Tiene algo que sea más barato?
Otázka ohledně levnějších produktech
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
¿A qué hora abre/cierra?
Otázka ohledně času otevření/zavření
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Sólo estoy mirando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
¿Me podría dar el recibo de pago?
Slouží k vyžádání účtenky
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Slouží k zeptání na tašku
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Me gustaría regresar esto.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
¿Me puedo probar esto?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
¿En dónde se encuentran los probadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
¿Tiene esto en ____?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
…小号?(…xiǎo hào?)
...pequeño?
Velikost oblečení
…中号?(…zhōng hào?)
...mediano?
Velikost oblečení
…大号?(…dà hào?)
...grande?
Velikost oblečení
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra grande?
Velikost oblečení
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
¿Tienes éstos zapatos en___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Es demasiado pequeño.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
这太大了。(zhè tài dàle.)
Es demasiado grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
¿Se me ve bien?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
¡Está muy caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Entonces no estoy interesado/a.
Slouží k vyjádření nezájmu
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Entonces ire a otro lugar.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
¡No tengo suficiente para pagar!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí