nizozemsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

您有___?(nín yǒu ___?)
Heeft u ___?
Otázka ohledně specifické věci
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Waar kan ik ___ vinden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
多少钱?(duōshǎo qián?)
Hoeveel kost het?
Otázka ohledně ceny specifické věci
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Heeft u iets goedkopers?
Otázka ohledně levnějších produktech
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Hoe laat opent/sluit u?
Otázka ohledně času otevření/zavření
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Ik kijk even rond.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ik wil het graag kopen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kan ik met een creditcard betalen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Mag ik de bon?
Slouží k vyžádání účtenky
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Mag ik een tasje?
Slouží k zeptání na tašku
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ik wil dit graag retourneren.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kan ik dit passen alstublieft?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Waar zijn de kleedkamers?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Heeft u deze in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Velikost oblečení
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Velikost oblečení
…大号?(…dà hào?)
... large?
Velikost oblečení
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Velikost oblečení
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Het is te klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
这太大了。(zhè tài dàle.)
Het is te groot.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Staat dit me goed?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Dat is veel te duur!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Dan hoeft het niet.
Slouží k vyjádření nezájmu
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dan ga ik ergens anders heen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Dat kan ik niet betalen!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí