německy | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

您有___?(nín yǒu ___?)
Haben Sie ___?
Otázka ohledně specifické věci
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Wo kann ich ___ finden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
多少钱?(duōshǎo qián?)
Wieviel kostet das?
Otázka ohledně ceny specifické věci
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Otázka ohledně levnějších produktech
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Otázka ohledně času otevření/zavření
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Ich schaue mich nur um.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Ich werde es kaufen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Slouží k vyžádání účtenky
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Slouží k zeptání na tašku
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Ich möchte das gerne umtauschen.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Wo sind die Umkleidekabinen?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Haben Sie das auch in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
…小号?(…xiǎo hào?)
... S?
Velikost oblečení
…中号?(…zhōng hào?)
... M?
Velikost oblečení
…大号?(…dà hào?)
... L?
Velikost oblečení
…加大号?(…jiā dà hào?)
... XL
Velikost oblečení
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
Es ist zu klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
这太大了。(zhè tài dàle.)
Es ist zu groß.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Steht mir das?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Das ist viel zu teuer!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Dann bin ich nicht interessiert.
Slouží k vyjádření nezájmu
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Dann werde ich woanders hingehen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Das kann ich mir nicht leisten!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí