italsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

您有___?(nín yǒu ___?)
Avete ____?
Otázka ohledně specifické věci
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Dove posso trovare ____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
多少钱?(duōshǎo qián?)
Quanto costa questo?
Otázka ohledně ceny specifické věci
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Avete qualcosa di meno costoso?
Otázka ohledně levnějších produktech
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
A che ora aprite/chiudete?
Otázka ohledně času otevření/zavření
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
Sto dando un'occhiata.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
Accettate carta di credito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
Mi può fare lo scontrino?
Slouží k vyžádání účtenky
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
Mi può dare una borsa?
Slouží k zeptání na tašku
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
Vorrei restituire questo.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
Posso provarlo?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Dove sono i camerini di prova?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Avete la taglia ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Velikost oblečení
…中号?(…zhōng hào?)
... media?
Velikost oblečení
…大号?(…dà hào?)
... large?
Velikost oblečení
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Velikost oblečení
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Avete il ___ di queste scarpe?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
E' troppo piccolo.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
这太大了。(zhè tài dàle.)
E' troppo grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Come mi sta?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
Ti do ____ per questo.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
Costa troppo!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Allora non sono interessato.
Slouží k vyjádření nezájmu
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Allora andrò da un'altra parte.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
Non posso permettermelo!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí