anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

您有___?(nín yǒu ___?)
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
我在哪里能买到___?(wǒ zài nǎlǐ néng mǎi dào ___?)
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
多少钱?(duōshǎo qián?)
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
您有便宜点的吗?(nín yǒu piányí diǎn de ma?)
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
您什么时候开门/关门?(nín shénme shíhòu kāimén/guānmén?)
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
我随便看看。(wǒ suíbiàn kàn kàn.)
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
我想要买这个。(wǒ xiǎng yāomǎi zhège.)
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
我可以拿信用卡支付吗?(wǒ kěyǐ ná xìnyòngkǎ zhīfù ma?)
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
可以给我收据吗?(kěyǐ gěi wǒ shōujù ma?)
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
可以给我一个袋子吗?(kěyǐ gěi wǒ yīgè dàizi ma?)
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
我想退了这件东西。(wǒ xiǎng tuìle zhè jiàn dōngxī.)
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

我可以试试这个吗?(wǒ kěyǐ shì shì zhège ma?)
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
试衣间在哪里?(shì yī jiān zài nǎlǐ?)
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
您这件衣服有___码的吗?(nín zhè jiàn yīfú yǒu ___ mǎ de ma?)
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
…小号?(…xiǎo hào?)
... small?
Velikost oblečení
…中号?(…zhōng hào?)
... medium?
Velikost oblečení
…大号?(…dà hào?)
... large?
Velikost oblečení
…加大号?(…jiā dà hào?)
... extra large?
Velikost oblečení
这双鞋您有___码吗?(zhè shuāng xié nín yǒu ___ mǎ ma?)
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
这太小了。(zhè tài xiǎole.)
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
这太大了。(zhè tài dàle.)
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
我穿上好看吗?(wǒ chuān shàng hǎokàn ma?)
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

我出__[金额数目]__钱。(wǒ chū__[jīn'é shùmù]__qián.)
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
这个也太贵了。(zhège yě tài guìle.)
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
我在别的地方见过这个卖__钱。(wǒ zài bié dì dìfāng jiànguò zhège mài __ qián.)
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
__[金额数目]__,这是我能给的最高价。(__[jīn'é shùmù]__, zhè shì wǒ néng gěi de zuìgāo jià.)
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
那么我就不买了。(nàme wǒ jiù bú mǎile.)
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
我去别的地方看看。(wǒ qù bié dì dìfāng kàn kàn.)
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
我买不起!(wǒ mǎi bù qǐ!)
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
其实我根本负担不起,但是我还是会买。(qíshí wǒ gēnběn fùdān bù qǐ, dànshì wǒ háishì huì mǎi.)
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí