španělsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Máte ___?
¿Tiene____ ?
Otázka ohledně specifické věci
Kde můžu najít ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kolik to stojí?
¿Cuánto cuesta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Máte něco, co je levnější?
¿Tiene algo que sea más barato?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kdy otvíráte/zavíráte?
¿A qué hora abre/cierra?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jenom se koukám.
Sólo estoy mirando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Koupím si to.
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Můžu platit kreditní kartou?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mohu mít účtenku, prosím?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Slouží k vyžádání účtenky
Mohu dostat tašku, prosím?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Chtěla bych tohle vrátit.
Me gustaría regresar esto.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
¿Me puedo probar esto?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kde jsou kabinky?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Máte tohle v ___?
¿Tiene esto en ____?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
...pequeño?
Velikost oblečení
... M?
...mediano?
Velikost oblečení
... L?
...grande?
Velikost oblečení
... XL
... extra grande?
Velikost oblečení
Máte tyto boty ve velikosti ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Je to příliš malé.
Es demasiado pequeño.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Je to příliš velké.
Es demasiado grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Vypadá to na mě dobře?
¿Se me ve bien?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Dám ti za to _[částka]_
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
To je příliš drahé!
¡Está muy caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tak nemám zájem.
Entonces no estoy interesado/a.
Slouží k vyjádření nezájmu
Tak půjdu někam jinam.
Entonces ire a otro lugar.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Nemůžu si to dovolit!
¡No tengo suficiente para pagar!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí