portugalsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Máte ___?
Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kde můžu najít ___?
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kolik to stojí?
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Máte něco, co je levnější?
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kdy otvíráte/zavíráte?
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jenom se koukám.
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Koupím si to.
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Můžu platit kreditní kartou?
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mohu mít účtenku, prosím?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
Mohu dostat tašku, prosím?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
Chtěla bych tohle vrátit.
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kde jsou kabinky?
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Máte tohle v ___?
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... tamanho menor?
Velikost oblečení
... M?
... tamanho médio?
Velikost oblečení
... L?
... tamanho grande?
Velikost oblečení
... XL
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Je to příliš malé.
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Je to příliš velké.
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Vypadá to na mě dobře?
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Dám ti za to _[částka]_
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
To je příliš drahé!
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tak nemám zájem.
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Tak půjdu někam jinam.
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Nemůžu si to dovolit!
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí