francouzsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Máte ___?
Avez-vous ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
Kde můžu najít ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kolik to stojí?
Combien ça coûte ?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Máte něco, co je levnější?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kdy otvíráte/zavíráte?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jenom se koukám.
Je regarde, c'est tout.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Koupím si to.
Je le prends.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Můžu platit kreditní kartou?
Je peux payer par carte ?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mohu mít účtenku, prosím?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Slouží k vyžádání účtenky
Mohu dostat tašku, prosím?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání na tašku
Chtěla bych tohle vrátit.
Je voudrais échanger cet article.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kde jsou kabinky?
Où sont les cabines d'essayage ?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Máte tohle v ___?
Vous l'avez en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... S ?
Velikost oblečení
... M?
... M ?
Velikost oblečení
... L?
... L ?
Velikost oblečení
... XL
... XL ?
Velikost oblečení
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Je to příliš malé.
C'est trop petit.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Je to příliš velké.
C'est trop grand.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Vypadá to na mě dobře?
Ça me va bien ?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Dám ti za to _[částka]_
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
To je příliš drahé!
C'est beaucoup trop cher !
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tak nemám zájem.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Slouží k vyjádření nezájmu
Tak půjdu někam jinam.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Nemůžu si to dovolit!
Je ne peux pas me le permettre.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí