esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Máte ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kde můžu najít ___?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kolik to stojí?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Máte něco, co je levnější?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kdy otvíráte/zavíráte?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jenom se koukám.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Koupím si to.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Můžu platit kreditní kartou?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mohu mít účtenku, prosím?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
Mohu dostat tašku, prosím?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
Chtěla bych tohle vrátit.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kde jsou kabinky?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Máte tohle v ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
...malgranda?
Velikost oblečení
... M?
...meza?
Velikost oblečení
... L?
...granda?
Velikost oblečení
... XL
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Je to příliš malé.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Je to příliš velké.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Vypadá to na mě dobře?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Dám ti za to _[částka]_
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
To je příliš drahé!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tak nemám zájem.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Tak půjdu někam jinam.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Nemůžu si to dovolit!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí