anglicky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Máte ___?
Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
Kde můžu najít ___?
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
Kolik to stojí?
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Máte něco, co je levnější?
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
Kdy otvíráte/zavíráte?
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
Jenom se koukám.
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
Koupím si to.
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
Můžu platit kreditní kartou?
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
Mohu mít účtenku, prosím?
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
Mohu dostat tašku, prosím?
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
Chtěla bych tohle vrátit.
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

Mohu si toto vyzkoušet, prosím?
May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Kde jsou kabinky?
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Máte tohle v ___?
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... S?
... small?
Velikost oblečení
... M?
... medium?
Velikost oblečení
... L?
... large?
Velikost oblečení
... XL
... extra large?
Velikost oblečení
Máte tyto boty ve velikosti ___?
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
Je to příliš malé.
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
Je to příliš velké.
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Vypadá to na mě dobře?
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

Dám ti za to _[částka]_
I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
To je příliš drahé!
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
Viděla jsem to jinde za _[částka]_.
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[částka]_ je moje poslední nabídka!
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Tak nemám zájem.
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Tak půjdu někam jinam.
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
Nemůžu si to dovolit!
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
To je víc, než si mohu dovolit, ale vezmu to.
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí