španělsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
¿Tiene____ ?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
¿En dónde puedo encontrar____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
¿Cuánto cuesta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
¿Tiene algo que sea más barato?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
¿A qué hora abre/cierra?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Sólo estoy mirando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
¿Puedo pagar con tarjeta de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
¿Me podría dar el recibo de pago?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
¿Me puede dar una bolsa por favor?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Me gustaría regresar esto.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
¿Me puedo probar esto?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
¿En dónde se encuentran los probadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
¿Tiene esto en ____?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
...pequeño?
Velikost oblečení
... medium?
...mediano?
Velikost oblečení
... large?
...grande?
Velikost oblečení
... extra large?
... extra grande?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
¿Tienes éstos zapatos en___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
Es demasiado pequeño.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
Es demasiado grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
¿Se me ve bien?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Le doy_[cantidad]_por ésto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
¡Está muy caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Vi ésto por _[cantidad]_en otro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
¡_[cantidad]_es mi última oferta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Entonces no estoy interesado/a.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Entonces ire a otro lugar.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
¡No tengo suficiente para pagar!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Es más de lo que puedo pagar pero me lo llevo.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí