rumunsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Aveți ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Unde aș putea găsi ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Cât costă asta?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Aveți altceva mai ieftin?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
La ce oră deschideți/închideți?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Mă uit doar.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Rămân acestea.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Pot să plătesc cu cardul?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Puteți sa-mi dați bonul fiscal, vă rog?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Puteți sa-mi dați o plasă, vă rog?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Aș dori să returnez acest produs.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Pot să o probez, vă rog?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Unde sunt cabinele de probă?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Aveți acest model mărimea ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... S?
Velikost oblečení
... medium?
... M?
Velikost oblečení
... large?
... L?
Velikost oblečení
... extra large?
... XL ?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Aveți acești pantofi mărimea ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
Este prea mic.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
Este prea mare.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Îmi vine bine?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Vă dau _[valoare]_ pentru asta.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Este mult prea scump!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Am văzut același lucru în altă parte la _[valoare]_.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[valoare]_ ! Asta e ultima mea ofertă.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Atunci nu sunt interesat(ă).
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Atunci o să merg în altă parte.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Nu îmi permit.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
E mai mult decât îmi permit dar o să-l iau.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí