portugalsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Você tem ___?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Onde eu encontro ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Quanto custa isso?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Você tem alguma coisa mais barata?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
Que horas você abre/fecha?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Estou apenas olhando.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Eu vou levar.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Posso pagar com cartão de crédito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Você pode me dar o recibo, por favor?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Você pode me dar uma sacola, por favor?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Eu gostaria de devolver isso.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Posso provar esta roupa, por favor?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Onde estão os provadores?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Você tem essa peça em ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... tamanho menor?
Velikost oblečení
... medium?
... tamanho médio?
Velikost oblečení
... large?
... tamanho grande?
Velikost oblečení
... extra large?
... tamanho extra grande?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Você tem esses sapatos em tamanho ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
É muito pequeno.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
É muito grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Fico bem nessa roupa?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Eu te darei _[quantia]_ por isto.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Isso é muito caro!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Eu vi isso por _[quantia]_ em outro lugar.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[quantia]_ é minha oferta final!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Então eu não estou interessado/interessada.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Vou para outra loja.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Eu não posso pagar por isso!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Isso é muito mais do que posso pagar, mas eu vou levar.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí