nizozemsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Heeft u ___?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Waar kan ik ___ vinden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Hoeveel kost het?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Heeft u iets goedkopers?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
Hoe laat opent/sluit u?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Ik kijk even rond.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Ik wil het graag kopen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Kan ik met een creditcard betalen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Mag ik de bon?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Mag ik een tasje?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Ik wil dit graag retourneren.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Kan ik dit passen alstublieft?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Waar zijn de kleedkamers?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Heeft u deze in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... small?
Velikost oblečení
... medium?
... medium?
Velikost oblečení
... large?
... large?
Velikost oblečení
... extra large?
... extra large?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Heeft u deze schoenen in maat ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
Het is te klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
Het is te groot.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Staat dit me goed?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Ik kan u er _[bedrag]_ voor geven.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Dat is veel te duur!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Ik heb dit ergens anders voor _[bedrag]_ gezien.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[bedrag]_ is mijn laatste bod!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Dan hoeft het niet.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Dan ga ik ergens anders heen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Dat kan ik niet betalen!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Dat is meer dan ik eigenlijk kan betalen maar ik neem het toch.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí