německy | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Haben Sie ___?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Wo kann ich ___ finden?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Wieviel kostet das?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Haben Sie etwas, dass nicht so teuer ist?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
Um wieviel Uhr öffnen/schließen Sie?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Ich schaue mich nur um.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Ich werde es kaufen.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Kann ich mit Kreditkarte zahlen?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Kann ich den Beleg haben, bitte?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Kann ich bitte eine Tüte haben?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Ich möchte das gerne umtauschen.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Kann ich das bitte einmal anprobieren?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Wo sind die Umkleidekabinen?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Haben Sie das auch in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... S?
Velikost oblečení
... medium?
... M?
Velikost oblečení
... large?
... L?
Velikost oblečení
... extra large?
... XL
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Haben Sie diese Schuhe in Größe ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
Es ist zu klein.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
Es ist zu groß.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Steht mir das?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Ich gebe Ihnen _[Menge]_ dafür.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Das ist viel zu teuer!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Ich habe das für _[Menge]_ woanders gesehen.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[Menge]_ ist mein letztes Angebot!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Dann bin ich nicht interessiert.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Dann werde ich woanders hingehen.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Das kann ich mir nicht leisten!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Das ist mehr als ich mir leisten kann, aber ich nehme es.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí