maďarsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Van ______?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Hol találom a ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Mennyibe kerül?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Van valamijük, ami kevésbé drága?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
Hány órakor nyitnak / zárnak?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Csak nézelődök.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Megveszem.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Lehet kártyával fizetni?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Megkaphatnám a számlát?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Kaphatnék egy zacskót / táskát?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Vissza szeretném ezt cserélni.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Felpróbálhatnám ezt?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Hol van a próbafülke?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Van ez a ruha _______-ban/ben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
...S-es?
Velikost oblečení
... medium?
M-es?
Velikost oblečení
... large?
L-es?
Velikost oblečení
... extra large?
XL-es?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Van ez a cipő ______ méretben?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
Túl kicsi.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
Túl nagy.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Jól áll?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Adok _[összeg]_ ezért.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Ez túl drága!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Ugyanezt láttam _[összeg]_ valahol máshol.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[összeg]_ a végső ajánlatom!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Akkor nem érdekel.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Akkor átmegyek máshova.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Ezt nem engedhetem meg!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Ez több, mint amit megengedhetnék magamnak, de azért megveszem.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí