italsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Avete ____?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Dove posso trovare ____?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Quanto costa questo?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Avete qualcosa di meno costoso?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
A che ora aprite/chiudete?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Sto dando un'occhiata.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Lo compro.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Accettate carta di credito?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Mi può fare lo scontrino?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Mi può dare una borsa?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Vorrei restituire questo.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Posso provarlo?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Dove sono i camerini di prova?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Avete la taglia ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... small?
Velikost oblečení
... medium?
... media?
Velikost oblečení
... large?
... large?
Velikost oblečení
... extra large?
... extra large?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Avete il ___ di queste scarpe?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
E' troppo piccolo.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
E' troppo grande.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Come mi sta?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Ti do ____ per questo.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Costa troppo!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
L'ho visto a ___ da un'altra parte.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[somma]_ è la mia ultima offerta!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Allora non sono interessato.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Allora andrò da un'altra parte.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Non posso permettermelo!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
E' più di quanto mi possa permettere ma lo compro.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí