hindsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
Velikost oblečení
... medium?
Velikost oblečení
... large?
Velikost oblečení
... extra large?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí