francouzsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Avez-vous ___ ?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Où puis-je trouver ___ ?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Combien ça coûte ?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Avez-vous quelque chose de moins cher ?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
À quelle heure ouvrez/fermez-vous ?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Je regarde, c'est tout.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Je le prends.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Je peux payer par carte ?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Je peux avoir le ticket de caisse, s'il vous plaît ?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Je peux avoir un sac, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Je voudrais échanger cet article.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Je peux l'essayer, s'il vous plaît ?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Où sont les cabines d'essayage ?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Vous l'avez en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
... S ?
Velikost oblečení
... medium?
... M ?
Velikost oblečení
... large?
... L ?
Velikost oblečení
... extra large?
... XL ?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Vous avez ces chaussures en ___ ?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
C'est trop petit.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
C'est trop grand.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Ça me va bien ?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Je suis prêt à payer _[valeur]_ pour cet article.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
C'est beaucoup trop cher !
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Je l'ai vu pour _[valeur]_ ailleurs.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[valeur]_ ! C'est mon dernier prix.
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Alors je ne suis pas intéressé(e).
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Alors je vais aller voir ailleurs.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Je ne peux pas me le permettre.
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Je ne peux pas vraiment me le permettre mais je le prends.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí