esperantsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
Ĉu vi havas ___?
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
Kie mi povas trovi ___?
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
Kiom estas tio?
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
Ĉu vi havas ion malpli multekostan?
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
Kiam vi malfermas/fermas?
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
Mi nur rigardas ĉirkaŭen.
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
Mi aĉetos ĝin.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
Ĉu mi povas pagi per kreditkarto?
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
Ĉu mi havas la kvitancon, bonvolu?
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
Ĉu mi povas havi sakon, bonvolu?
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
Mi ŝatus reveni ĉi tio.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
Ĉu mi povas provi tiun, bonvolu?
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
Kie estas la vestaroj?
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
Ĉu vi havas ĉi tion en ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
...malgranda?
Velikost oblečení
... medium?
...meza?
Velikost oblečení
... large?
...granda?
Velikost oblečení
... extra large?
...ekstragranda?
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
Ĉu vi havas ĉi tiojn ŝuojn en grandeco ___?
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
Ĝi estas tro malgranda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
Ĝi estas tro granda.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
Ĉu mi aspektas bone kun tio?
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
Mi donos _ [kvanto] _ al vi por ĉi tio.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
Tiu estas tro kara
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
Mi vidis tion ĉi por _ [kvanto] _ aliloken.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
_[kvanto]_ estas mia fina oferto!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
Tiam mi ne interesas.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
Mi iros aliloken.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
Mi ne povas pagi ĝin!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
Tio estas pli ol mi povas pagi sed mi prenos ĝin.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí