arabsky | Fráze - Cestování | Nakupování

Nakupování - Základy

Do you have ___?
هل لديكم____؟
Otázka ohledně specifické věci
Where can I find ___?
أين يمكنني إيجاد______؟
Otázka ohledně umístění specifické věci
How much is this?
كم سعر هذا؟
Otázka ohledně ceny specifické věci
Do you have anything that is less expensive?
هل لديكم أي شيء أقل سعرا من هذا؟
Otázka ohledně levnějších produktech
What time do you open/close?
في أي ساعة تفتتحون/تغلقون؟
Otázka ohledně času otevření/zavření
I'm just browsing.
أنا أتفرج وحسب
Slouží pro dávání vědět, že se jenom koukáte a nepotřebujete žádnou pomoc
I'll buy it.
سأشتريه.
Slouží k uvedení vašeho rozhodnutí o koupi
May I pay with credit card?
هل يمكنني الدفع بواسطة بطاقة الائتمان؟
Slouží k zeptání na to, zda obchod přijímá kreditní karty.
May I have the receipt, please?
هل يمكنني الحصول على الإيصال من فضلك؟
Slouží k vyžádání účtenky
May I have a bag, please?
هل يمكنني الحصول على حقيبة من فضلك؟
Slouží k zeptání na tašku
I would like to return this.
أود إعادة هذا.
Slouží k vysvětlení, že chcete vrátit daný produkt

Nakupování - Oblečení

May I try this on, please?
هل يمكنني تجريب هذا من فضلك؟
Slouží k zeptání se, zda si můžete vyzkoušet daný oděv
Where are the changing rooms?
أين هي غرف التبديل؟
Slouží k zeptání se na kabinky k vyzkoušení oděvu
Do you have this in ___?
هل لديكم هذا بقياس_____؟
Slouží k zeptání se na určitou velikost oblečení
... small?
...صغير؟
Velikost oblečení
... medium?
.... متوسط؟
Velikost oblečení
... large?
... كبير؟
Velikost oblečení
... extra large?
... كبير جدا؟
Velikost oblečení
Do you have these shoes in size ___?
هل لديكم هذا الحذاء بقياس _____؟
Slouží k zeptání se na určitou velikost bot
It's too small.
إنه صغير جدا.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš malý
It's too big.
إنه كبير جدا.
Slouží ke konstatování, že daný kus oblečení je příliš velký.
Does this look good on me?
هل يبدو هذا جيدا علي؟
Otázka ohledně názoru, zda dané oblečení vypadá dobře

Nakupování - Smlouvání

I'll give you _[amount]_ for this.
سأعطيك _[المبلغ]_ثمنا لهذا.
Používá se pro naznačení počáteční ceny
That's way too expensive!
هذا غال جدا!
Slouží k vyjádření námitky ohledně ceny, která je příliš vysoká
I saw this for _[amount]_ somewhere else.
لقد رأيت هذا بسعر _[المبلغ]_في مكان آخر.
Slouží k odkázání na nižší cenu v jiném obchodě
_[amount]_ is my final offer!
عرضي الأخير هو _[المبلغ]_!
Slouží k vyjádření definitivní nabídky
Then I'm not interested.
إذا أنا غير مهتم.
Slouží k vyjádření nezájmu
Then I will go somewhere else.
إذا سأذهب إلى مكان آخر.
Slouží k vyjádření nezájmu a možného odchodu od stánku
I can't afford it!
لا يمكنني دفع هذا السعر!
Slouží k vyjádření námitky, jak moc to stojí, a tedy nemáte potřebné množství peněz
That's more than I can really afford but I'll take it.
هذا أغلى من السعر الذي يمكنني تحمله ولكنني سآخذه.
Slouží k vyjádření přijmutí dohody s předstíranou lítostí