čínsky | Fráze - Cestování | Flirtování

Flirtování - Konverzace

ขอนั่งด้วยได้ไหม? (Kor nung duay dai mai?)
我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
Zeptání se na to, zda můžete sedět u stolu vedle někoho, anebo stát vedle někoho na baru
ฉันขอซื้อเครื่องดื่มให้คุณได้ไหม? (Chan kor sue krueng derm hai khun dai mai?)
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití
คุณมาที่นี่บ่อยหรือเปล่า? (Khun ma tee nee boi rue plao?)
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Pokec
คุณทำอาชีพอะไร? (Khun tum ar cheep arai?)
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
Pokec
คุณอยากเต้นรำหรือเปล่า? (Khun yark ten rum rue plao?)
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Otázka na někoho ohledně společného tance
คุณต้องการออกไปข้างนอกหรือเปล่า? (Khun tong karn ork pai kang nork rue plao?)
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven
คุณต้องการไปอีกปาร์ตี้หนึ่งหรือเปล่า? (Khun tong karn pai eek party neung rue plao?)
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa
ออกจากที่นี่กันเถอะ! (Ork jark tee nee gun ter!)
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam
บ้านคุณหรือบ้านฉันดี? (Baan khun rue baan chan dee?)
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
Otázka na to, kde spolu strávíte noc
คุณอยากไปดูหนังที่บ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark pai doo nung tee baan chan rue plao?)
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Pozvání člověka na film k tobě
คุณมีแผนจะไปไหนหรือเปล่า? (Khun mee plan ja pai nai rue plao?)
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Zeptání se nepřímo na rande
คุณต้องการกินข้าวกับฉันบ้างหรือเปล่า? (Khun tong karn kin kao kub chan bang rue plao?)
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Pozvání na rande
คุณอยากกินกาแฟซักแก้วไหม? (Khun yark kin ka fae suk kaew mai?)
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem
ฉันไปส่งคุณที่บ้านได้ไหม? (Chan pai song khun tee barn dai mai?)
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila
คุณอยากจะมาเจอกันอีกหรือเปล่า? (Khun yark ja ma jer gun eak rue plao?)
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Otázka ohledně dalšího rande
ขอบคุณมากสำหรับค่ำคืนนี้! ขอให้คุณมีความสุข! (Khob khun mak sum rub kuen nee, kor hai mee kwam suk!)
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Zdvořilý způsob, jak ukončit večer
คุณอยากมากินกาแฟข้างในบ้านฉันหรือเปล่า? (Khun yark me kin ka fae kang nai baan chan rue plao?)
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty

คุณสวยมากเลย! (Khun suay mak loey!)
你美极了!(nǐ měi jíle!)
Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)
คุณตลกจัง! (Khun talok jung!)
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
Kompliment ohledně smyslu pro humor
คุณมีดวงตาสวยมากเลย! (Khun me duang ta suay mak loey!)
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
Kompliment ohledně očí
คุณเต้นเก่งมากเลย! (Khun ten geng mak loey!)
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
Kompliment ohledně tanečních schopností
คุณดูสวยมากเลยในชุดนั้น! (Khun doo suay mak loey nai shood nun!)
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy
ฉันนึกถึงคุณทั้งวันเลย! (Chan nuek tueng khun tung wun loey!)
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí
คุยกับคุณแล้วสนุกจังเลย! (Kui hub khun laew sanook jung loey!)
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
Kompliment na konci konverzace

Flirtování - Jak říci ne

ฉันไม่สนใจ (Chan mai son jai.)
我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
Zdvořilý způsob odmítnutí
ปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวเถอะ (Ploi hai chan yu kon daew ter!)
别烦我。(bié fán wǒ.)
Přímý způsob odmítnutí
ไปไกลๆ! (Pai klai klai)
滚!(gǔn!)
Hrubý způsob odmítnutí
อย่ามาจับฉัน! (Yar ma jub chan!)
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt
เอามือออกไปจากฉัน! (Aow mue ork pai chak chan!)
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá