česky | Fráze - Cestování | Flirtování

Flirtování - Konverzace

Ĉu mi povas aliĝi al vi?
Můžu se přidat?
Zeptání se na to, zda můžete sedět u stolu vedle někoho, anebo stát vedle někoho na baru
Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
Můžu ti koupit něco k pití?
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití
Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Chodíš sem často?
Pokec
Do, kion vi faras profesie?
Takže, čím se živíš?
Pokec
Ĉu vi volas danci?
Chceš tancovat?
Otázka na někoho ohledně společného tance
Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Nechtěl(a) by si na vzduch?
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven
Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Nechceš jít na jinou party?
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa
Ni foriru!
Pojďme pryč!
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam
Mia loko aŭ la via?
Ke mě nebo k tobě?
Otázka na to, kde spolu strávíte noc
Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?
Chtěl(a) by si kouknout u mě na film?
Pozvání člověka na film k tobě
Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Máš na dnešek nějaké plány?
Zeptání se nepřímo na rande
Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?
Nechtěl(a) by si se mnou někdy na oběd/večeři?
Pozvání na rande
Ĉu vi volas iri akiri kafon?
Nechtěl(a) by si jít na kafe?
Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem
Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?
Můžu tě doprovodit/svést domů?
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila
Ĉu vi volas renkonti denove?
Nechtěl(a) by ses znovu sejít?
Otázka ohledně dalšího rande
Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!
Díky za hezký večer! Dobrou noc!
Zdvořilý způsob, jak ukončit večer
Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Nechtěl(a) by si jít dovnitř na kávu?
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty

Vi estas belega!
Jsi nádherná!
Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)
Vi estas amuza!
Jsi vtipný(á)!
Kompliment ohledně smyslu pro humor
Vi havas belajn okulojn!
Máš krásné oči!
Kompliment ohledně očí
Vi estas granda dancisto!
Skvěle tančíš!
Kompliment ohledně tanečních schopností
Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
Vypadáš nádherně v těchto šatech/v této sukni!
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy
Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
Myslel(a) jsem na tebe celý den!
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí
Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!
Díky za skvělý pokec!
Kompliment na konci konverzace

Flirtování - Jak říci ne

Mi ne estas interesita.
Nemám zájem.
Zdvořilý způsob odmítnutí
Lasu min sola.
Nech mě být.
Přímý způsob odmítnutí
Foriru!
Ztrať se! / Vypadni!
Hrubý způsob odmítnutí
Ne tuŝu min!
Nedotýkej se mě!
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt
Akiru viajn manojn de mi!
Nesahej na mě!
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá