anglicky | Fráze - Cestování | Flirtování

Flirtování - Konverzace

Ĉu mi povas aliĝi al vi?
May I join you?
Zeptání se na to, zda můžete sedět u stolu vedle někoho, anebo stát vedle někoho na baru
Ĉu mi povas aĉeti trinkon al vi?
May I buy you something to drink?
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití
Ĉu vi venas ĉi tien ofte?
Do you come here often?
Pokec
Do, kion vi faras profesie?
So, what do you do for a living?
Pokec
Ĉu vi volas danci?
Do you want to dance?
Otázka na někoho ohledně společného tance
Ĉu vi ŝatus freŝan aeron?
Would you like to get some fresh air?
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven
Ĉu vi volas iri al malsama partio?
Do you want to go to a different party?
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa
Ni foriru!
Let's get out of here!
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam
Mia loko aŭ la via?
My place or yours?
Otázka na to, kde spolu strávíte noc
Ĉu vi volas rigardi filmon en mia loko?
Would you like to watch a movie at my place?
Pozvání člověka na film k tobě
Ĉu vi havas planojn ĉi-vespere?
Do you have any plans for tonight?
Zeptání se nepřímo na rande
Ĉu vi volas tagmanĝi/vespermanĝi kun mi iam?
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Pozvání na rande
Ĉu vi volas iri akiri kafon?
Would you like to go get a coffee?
Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem
Ĉu mi povas akompani/veturi vin hejmen?
May I walk/drive you home?
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila
Ĉu vi volas renkonti denove?
Would you like to meet again?
Otázka ohledně dalšího rande
Dankon por bela vespero! Havu grandan nokton!
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Zdvořilý způsob, jak ukončit večer
Ĉu vi ŝatus veni ene por kafo?
Would you like to come inside for a coffee?
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty

Vi estas belega!
You're gorgeous!
Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)
Vi estas amuza!
You're funny!
Kompliment ohledně smyslu pro humor
Vi havas belajn okulojn!
You have beautiful eyes!
Kompliment ohledně očí
Vi estas granda dancisto!
You're a great dancer!
Kompliment ohledně tanečních schopností
Vi aspektas bela en tiu robo/ĉemizo!
You look beautiful in that dress/shirt!
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy
Mi estas pensanta pri vi la tutan tagon!
I have been thinking about you all day!
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí
Ĝi estas estita vere bona, paroli kun vi!
It's been really nice talking to you!
Kompliment na konci konverzace

Flirtování - Jak říci ne

Mi ne estas interesita.
I'm not interested.
Zdvořilý způsob odmítnutí
Lasu min sola.
Leave me alone.
Přímý způsob odmítnutí
Foriru!
Get lost!
Hrubý způsob odmítnutí
Ne tuŝu min!
Don't touch me!
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt
Akiru viajn manojn de mi!
Get your hands off me!
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá