anglicky | Fráze - Cestování | Flirtování

Flirtování - Konverzace

我可以加入你吗?(wǒ kěyǐ jiārù nǐ ma?)
May I join you?
Zeptání se na to, zda můžete sedět u stolu vedle někoho, anebo stát vedle někoho na baru
容许我为你点一杯喝的吗?(róngxǔ wǒ wèi nǐ diǎn yībēi hē de ma?)
May I buy you something to drink?
Otázka na to, zda můžeš dané osobě koupit něco k pití
你经常来这里吗?(nǐ jīngcháng lái zhèlǐ ma?)
Do you come here often?
Pokec
那么,你是从事什么职业的?(nàme, nǐ shì cóngshì shénme zhíyè de?)
So, what do you do for a living?
Pokec
你想跳舞吗?(nǐ xiǎng tiàowǔ ma?)
Do you want to dance?
Otázka na někoho ohledně společného tance
你想出去透透气吗?(nǐ xiǎng chūqù tòu tòuqì ma?)
Would you like to get some fresh air?
Zeptání se, zda on/ona nechce s tebou ven
你想去别的派对吗?(nǐ xiǎng qù bié de pàiduì ma?)
Do you want to go to a different party?
Otázka na člověka, zda nechce jít s tebou do jiného místa
我们一起离开这里吧!(wǒmen yīqǐ líkāi zhèlǐ ba!)
Let's get out of here!
Žádost na daného člověka, aby s tebou odešel někam jinam
我的住处还是你的住处?(wǒ de zhùchù háishì nǐ de zhùchù?)
My place or yours?
Otázka na to, kde spolu strávíte noc
你愿意到我的住处一起看电影吗?(nǐ yuànyì dào wǒ de zhùchù yīqǐ kàn diànyǐng ma?)
Would you like to watch a movie at my place?
Pozvání člověka na film k tobě
你今天晚上有什么安排吗?(nǐ jīntiān wǎnshàng yǒu shé me ānpái ma?)
Do you have any plans for tonight?
Zeptání se nepřímo na rande
你愿意有空一起和我吃个午餐/晚餐吗?(nǐ yuànyì yǒu kòng yīqǐ hé wǒ chī gè wǔcān/wǎncān ma?)
Would you like to have lunch/dinner with me sometime?
Pozvání na rande
你愿意一起去喝杯咖啡吗?(nǐ yuànyì yīqǐ qù hē bēi kāfēi ma?)
Would you like to go get a coffee?
Zeptání se na strávení nějakého času společně a poznat se navzájem
我可以送你/开车送你回家吗?(wǒ kěyǐ sòng nǐ/kāichē sòng nǐ huí jiā ma?)
May I walk/drive you home?
Ukázání zájmu, aby noc ještě neskončila
你愿意再次见面吗?(nǐ yuànyì zàicì jiànmiàn ma?)
Would you like to meet again?
Otázka ohledně dalšího rande
感谢你给予的这个愉快的夜晚!晚安!(gǎnxiè nǐ jǐyǔ de zhègè yúkuài de yèwǎn! wǎn'ān!)
Thank you for a lovely evening! Have a great night!
Zdvořilý způsob, jak ukončit večer
你想进来喝杯咖啡吗?(nǐ xiǎng jìnlái hē bēi kāfēi ma?)
Would you like to come inside for a coffee?
Pozvání člověka na návštěvu

Flirtování - Komplimenty

你美极了!(nǐ měi jíle!)
You're gorgeous!
Kompliment ohledně vzhledu (pro ženu)
你真幽默!(nǐ zhēn yōumò!)
You're funny!
Kompliment ohledně smyslu pro humor
你有一双非常漂亮的眼睛!(nǐ yǒu yīshuāng fēicháng piàoliang de yǎnjīng!)
You have beautiful eyes!
Kompliment ohledně očí
你跳舞跳得真好!(nǐ tiàowǔ tiào dé zhēn hǎo!)
You're a great dancer!
Kompliment ohledně tanečních schopností
你穿这件裙子/衬衣真是漂亮!(nǐ chuān zhè jiàn qúnzi/chènyī zhēnshi piàoliang!)
You look beautiful in that dress/shirt!
Kompliment ohledně jejich vkusu/jejich postavy
我一直都在想着你!(wǒ yīzhí dōu zài xiǎngzhe nǐ!)
I have been thinking about you all day!
Ukázání, že se vám tato osoba hodně líbí
与你交谈真是愉悦。(yǔ nǐ jiāotán zhēnshi yúyuè.)
It's been really nice talking to you!
Kompliment na konci konverzace

Flirtování - Jak říci ne

我不感兴趣。(wǒ bùgǎn xìngqù.)
I'm not interested.
Zdvořilý způsob odmítnutí
别烦我。(bié fán wǒ.)
Leave me alone.
Přímý způsob odmítnutí
滚!(gǔn!)
Get lost!
Hrubý způsob odmítnutí
别碰我!(bié pèng wǒ!)
Don't touch me!
Jak říci ne, když se daná osoba snaží o fyzický kontakt
把你的手挪开!(bǎ nǐ de shǒu nuó kāi!)
Get your hands off me!
Jak říci ne, když na vás daná osoba sahá