thajsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Bây giờ là mấy giờ?
ตอนนี้กี่โมงแล้ว? (Torn-nee kee mong laew?)
Ptaní se na čas
Bây giờ là ___.
ตอนนี้___. (Torn nee____.)
Určování času
... 8 giờ.
...8 โมง (...8 mong.)
celá hodina
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
...แปดโมงครึ่ง (...8 mong krueng.)
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... tám giờ mười lăm (phút).
...แปดโมงสิบห้าแล้ว (...pad mong sib ha laew.)
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
...เจ็ดโมงสิบหน้า (...jed mong sib ha.)
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Bao giờ?/Khi nào?
เมื่อไร? (muer rai?)
Dotaz na přesný čas a datum
bây giờ
ตอนนี้ (torn-nee)
V tento moment
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
เร็วๆนี้ (rew rew nee)
V krátkém čase
sau (này)
ภายหลัง (pai lhung)
Za nespecifické delší časové období
một năm trước/năm ngoái
หนึ่งปีผ่านมาแล้ว (neung pee parn ma laew)
Čas ve vztahu k daný den
(một) tháng trước
เดือนที่แล้ว (duen tee laew)
Čas ve vztahu k daný den
(một) tuần trước
อาทิตย์ที่แล้ว (ar-tid tee laew)
Čas ve vztahu k daný den
(ngày) hôm qua
เมื่อวาน (muer-wan)
Čas ve vztahu k daný den
(ngày) hôm nay
วันนี้ (wunnee)
Čas ve vztahu k daný den
(ngày) mai
พรุ่งนี้ (proong nee)
Čas ve vztahu k daný den
tuần sau/sang tuần
อาทิตย์หน้า (ar-tid na)
Čas ve vztahu k daný den
năm sau/sang năm
ปีหน้า (pee na)
Čas ve vztahu k daný den
giây
วินาที (wi-na tee)
Časová jednotka
phút
นาที (na tee)
Časová jednotka
giờ
ชั่วโมง (chua mong)
Časová jednotka
ngày
วัน (wun)
Časová jednotka
tuần
อาทิตย์ (ar-tid)
Časová jednotka
tháng
เดือน (duen)
Časová jednotka
năm
ปี (pee)
Časová jednotka
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
รุ่งอรุณ (roong a-run)
Časový úsek dne
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
ตอนเช้า (torn shao)
Časový úsek dne
(buổi) trưa/ban trưa
บ่าย (bai)
Časový úsek dne
(buổi) chiều/ban chiều
ตอนบ่าย (torn bai)
Časový úsek dne
(buổi) tối/ban tối
ตอนค่ำ (torn kum)
Časový úsek dne
chập tối/chạng vạng
พระอาทิตย์ตก (pra ar-tid tok)
Časový úsek dne
đêm/tối muộn
กลางคืน (klang-keun)
Časový úsek dne
nửa đêm
เที่ยงคืน (tiang keun)
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

Thứ hai
วันจันทร์ (wun jan)
Všední den
Thứ ba
วันอังคาร (wun ung karn)
Všední den
Thứ tư
วันพุธ (wun pood)
Všední den
Thứ năm
วันพฤหัสบดี (wun pa-rue-has-sab-bo-dee)
Všední den
Thứ sáu
วันศุกร์ (wun sook)
Všední den
Thứ bảy
วันเสาร์ (wun sao)
Všední den
Chủ nhật
วันอาทิตย์ (wun ar-tid)
Všední den

Data a časy - Období

(mùa) xuân
ฤดูใบไม้ผลิ (rue do bai mai pli)
Roční období
(mùa) hè/(mùa) hạ
ฤดูร้อน (rue doo rorn)
Roční období
(mùa) thu
ฤดูใบไม้ร่วง (rue do bai mai ruang)
Roční období
(mùa) đông
ฤดูหนาว (rue do nao)
Roční období