esperantsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Bây giờ là mấy giờ?
Kioma horo estas?
Ptaní se na čas
Bây giờ là ___.
Estas ___.
Určování času
... 8 giờ.
... la oka.
celá hodina
... tám giờ rưỡi./... tám giờ ba mươi (phút).
... la oka kaj tridek.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... tám giờ mười lăm (phút).
... la oka kaj dek kvin.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... tám giờ bốn mươi lăm (phút)./... chín giờ kém mười lăm (phút).
... la sepa kaj kvardek kvin.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Bao giờ?/Khi nào?
Kiam?
Dotaz na přesný čas a datum
bây giờ
nu
V tento moment
sớm/ngay/tí nữa/chốc nữa/(một) lát nữa
baldaŭ
V krátkém čase
sau (này)
pli malfrue
Za nespecifické delší časové období
một năm trước/năm ngoái
antaŭ jaro
Čas ve vztahu k daný den
(một) tháng trước
pasintmonate
Čas ve vztahu k daný den
(một) tuần trước
pasintsemajne
Čas ve vztahu k daný den
(ngày) hôm qua
hieraŭ
Čas ve vztahu k daný den
(ngày) hôm nay
hodiaŭ
Čas ve vztahu k daný den
(ngày) mai
morgaŭ
Čas ve vztahu k daný den
tuần sau/sang tuần
venontsemajne
Čas ve vztahu k daný den
năm sau/sang năm
venontjare
Čas ve vztahu k daný den
giây
sekundo(j)
Časová jednotka
phút
minuto(j)
Časová jednotka
giờ
horo(j)
Časová jednotka
ngày
tago(j)
Časová jednotka
tuần
semajno(j)
Časová jednotka
tháng
monato(j)
Časová jednotka
năm
jaro(j)
Časová jednotka
bình minh/sáng sớm/rạng sáng
aŭroro
Časový úsek dne
(buổi) sáng/ban sáng/ban ngày
antaŭtagmezo
Časový úsek dne
(buổi) trưa/ban trưa
tagmezo
Časový úsek dne
(buổi) chiều/ban chiều
posttagmezo
Časový úsek dne
(buổi) tối/ban tối
verspero
Časový úsek dne
chập tối/chạng vạng
antaŭvespero
Časový úsek dne
đêm/tối muộn
nokto
Časový úsek dne
nửa đêm
noktmezo
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

Thứ hai
lundo
Všední den
Thứ ba
mardo
Všední den
Thứ tư
merkredo
Všední den
Thứ năm
ĵaŭdo
Všední den
Thứ sáu
vendredo
Všední den
Thứ bảy
sabato
Všední den
Chủ nhật
dimanĉo
Všední den

Data a časy - Období

(mùa) xuân
printempo
Roční období
(mùa) hè/(mùa) hạ
somero
Roční období
(mùa) thu
aŭtuno
Roční období
(mùa) đông
vintro
Roční období