německy | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

¿Qué hora es?
Wieviel Uhr ist es?
Ptaní se na čas
Son las ____.
Es ist ___.
Určování času
... ocho en punto.
... acht Uhr.
celá hodina
... ocho y media.
... halb neun.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... ocho y cuarto.
... viertel nach acht.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... cuarto para las 8.
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

¿Cuándo?
Wann?
Dotaz na přesný čas a datum
ahora
jetzt
V tento moment
pronto
bald
V krátkém čase
después
später
Za nespecifické delší časové období
hace un año
vor einem Jahr
Čas ve vztahu k daný den
hace un mes
letzten Monat
Čas ve vztahu k daný den
la semana pasada
letzte Woche
Čas ve vztahu k daný den
ayer
gestern
Čas ve vztahu k daný den
hoy
heute
Čas ve vztahu k daný den
mañana
morgen
Čas ve vztahu k daný den
la semana que viene
nächste Woche
Čas ve vztahu k daný den
año próximo
nächstes Jahr
Čas ve vztahu k daný den
segundo(s)
Sekunde(n)
Časová jednotka
minuto(s)
Minute(n)
Časová jednotka
hora(s)
Stunde(n)
Časová jednotka
día(s)
Tag(e)
Časová jednotka
semana(s)
Woche(n)
Časová jednotka
mes(es)
Monat(e)
Časová jednotka
año(s)
Jahr(e)
Časová jednotka
amanecer
Sonnenaufgang
Časový úsek dne
mañana
Morgen
Časový úsek dne
mediodía
Mittag
Časový úsek dne
tarde
Nachmittag
Časový úsek dne
tarde
Abend
Časový úsek dne
anochecer
Sonnenuntergang
Časový úsek dne
noche
Nacht
Časový úsek dne
medianoche
Mitternacht
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

Lunes
Montag
Všední den
Martes
Dienstag
Všední den
Miércoles
Mittwoch
Všední den
Jueves
Donnerstag
Všední den
Viernes
Freitag
Všední den
Sábado
Samstag
Všední den
Domingo
Sonntag
Všední den

Data a časy - Období

primavera
Frühling
Roční období
verano
Sommer
Roční období
otoño
Herbst
Roční období
invierno
Winter
Roční období