portugalsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Wieviel Uhr ist es?
Que horas são?
Ptaní se na čas
Es ist ___.
São ___.
Určování času
... acht Uhr.
... são oito horas?
celá hodina
... halb neun.
... são oito e meia.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... viertel nach acht.
... são oito horas e quinze minutos.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
... são quinze para as oito.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Wann?
Quando?
Dotaz na přesný čas a datum
jetzt
agora
V tento moment
bald
logo
V krátkém čase
später
mais tarde
Za nespecifické delší časové období
vor einem Jahr
faz um ano
Čas ve vztahu k daný den
letzten Monat
mês passado
Čas ve vztahu k daný den
letzte Woche
semana passada
Čas ve vztahu k daný den
gestern
ontem
Čas ve vztahu k daný den
heute
hoje
Čas ve vztahu k daný den
morgen
amanhã
Čas ve vztahu k daný den
nächste Woche
semana que vem
Čas ve vztahu k daný den
nächstes Jahr
ano que vem
Čas ve vztahu k daný den
Sekunde(n)
segundo (s)
Časová jednotka
Minute(n)
minuto (s)
Časová jednotka
Stunde(n)
hora (s)
Časová jednotka
Tag(e)
dia (s)
Časová jednotka
Woche(n)
semana (s)
Časová jednotka
Monat(e)
mês (meses)
Časová jednotka
Jahr(e)
ano (s)
Časová jednotka
Sonnenaufgang
amanhecer
Časový úsek dne
Morgen
manhã
Časový úsek dne
Mittag
meio-dia
Časový úsek dne
Nachmittag
tarde
Časový úsek dne
Abend
fim de tarde
Časový úsek dne
Sonnenuntergang
anoitecer
Časový úsek dne
Nacht
noite
Časový úsek dne
Mitternacht
meia-noite
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

Montag
Segunda-feira
Všední den
Dienstag
Terça-feira
Všední den
Mittwoch
Quarta-feira
Všední den
Donnerstag
Quinta-feira
Všední den
Freitag
Sexta-feira
Všední den
Samstag
Sábado
Všední den
Sonntag
Domingo
Všední den

Data a časy - Období

Frühling
primavera
Roční období
Sommer
verão
Roční období
Herbst
outono
Roční období
Winter
inverno
Roční období