esperantsky | Fráze - Cestování | Data a časy

Data a časy - Určování času

Wieviel Uhr ist es?
Kioma horo estas?
Ptaní se na čas
Es ist ___.
Estas ___.
Určování času
... acht Uhr.
... la oka.
celá hodina
... halb neun.
... la oka kaj tridek.
půl hodina poté, co odbyla celá hodina
... viertel nach acht.
... la oka kaj dek kvin.
čtvrt hodiny poté, co odbyla celá hodina
... dreiviertel 8/viertel vor 8.
... la sepa kaj kvardek kvin.
čtvrt hodiny do celé hodiny

Data a časy - Čas

Wann?
Kiam?
Dotaz na přesný čas a datum
jetzt
nu
V tento moment
bald
baldaŭ
V krátkém čase
später
pli malfrue
Za nespecifické delší časové období
vor einem Jahr
antaŭ jaro
Čas ve vztahu k daný den
letzten Monat
pasintmonate
Čas ve vztahu k daný den
letzte Woche
pasintsemajne
Čas ve vztahu k daný den
gestern
hieraŭ
Čas ve vztahu k daný den
heute
hodiaŭ
Čas ve vztahu k daný den
morgen
morgaŭ
Čas ve vztahu k daný den
nächste Woche
venontsemajne
Čas ve vztahu k daný den
nächstes Jahr
venontjare
Čas ve vztahu k daný den
Sekunde(n)
sekundo(j)
Časová jednotka
Minute(n)
minuto(j)
Časová jednotka
Stunde(n)
horo(j)
Časová jednotka
Tag(e)
tago(j)
Časová jednotka
Woche(n)
semajno(j)
Časová jednotka
Monat(e)
monato(j)
Časová jednotka
Jahr(e)
jaro(j)
Časová jednotka
Sonnenaufgang
aŭroro
Časový úsek dne
Morgen
antaŭtagmezo
Časový úsek dne
Mittag
tagmezo
Časový úsek dne
Nachmittag
posttagmezo
Časový úsek dne
Abend
verspero
Časový úsek dne
Sonnenuntergang
antaŭvespero
Časový úsek dne
Nacht
nokto
Časový úsek dne
Mitternacht
noktmezo
Časový úsek dne

Data a časy - Všední dny

Montag
lundo
Všední den
Dienstag
mardo
Všední den
Mittwoch
merkredo
Všední den
Donnerstag
ĵaŭdo
Všední den
Freitag
vendredo
Všední den
Samstag
sabato
Všední den
Sonntag
dimanĉo
Všední den

Data a časy - Období

Frühling
printempo
Roční období
Sommer
somero
Roční období
Herbst
aŭtuno
Roční období
Winter
vintro
Roční období